مجله روایت

ماموریت سری

برشی از کتاب خاطرات مرضیه حدیدچی (دباغ) اثر محسن کاظمی

روضه‌ی شهدا

مهدی شاهی‌زاده طلبۀ جهادی

دست‌بوسی همسر

خانم فاطمی‌نهاد طلبۀ غسال جهادی

پارتی بازی

علیرضا زاکانی

زندگی پس از زندگی

مریم زنجانی غسال جهادی

رانده از همه جا

علی‌اکبر جمالوندی کارمند معاونت بهداشت سپاه