راستی‌آزمایی، قلب تاریخ شفاهی است

متن زیر ادامه ترجمه و تلخیصی از نوشته دیوید راسل، هنر مورّخان شفاهی است. این متن که از سایت کتابخانه دانشگاه کالیفرنیا، سانتا باربارا برگرفته شده، حاصل کارگاه عملی او درباره تاریخ شفاهی است. ■ مصاحبه باید در جایی باشد که سوژه انتخاب می‌کند؛ و اگر ممکن است در اتاقی دور از تلفن و تلوی...

محمد جمشیدی ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ مشاهده مطلب