تاسیس ستاد تعزیرات حکومتی

در سال 74 آقای هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور بودند که تورم [...]