اولین ۱۶ آذرِ بسیج دانشجویی

سال ۸۲ اولین سالی بود که بسیج دانشجویی می‌خواست مراسم [...]