‍ آنان که در خانهٔ شاهانه‌اند، از رنج ملت همه بیگانه‌اند

انتخابات مجلس چهارم بود که شورای نگهبان حسابی چپی‌ها را [...]