ایدئولوژی کار و اجماع در عصر فاشیسم ایتالیا (بخش سوم و پایانی)

مثال حاضر دو نسل از کارگران را در بر می‌گیرد: [...]

۱۳۹۹/۷/۲۳ ۸:۴۷:۰۰مرداد ۲۷ام, ۱۳۹۹|ترجمه‌ها|بدون ديدگاه

ایدئولوژی کار و اجماع در عصر فاشیسم ایتالیا (بخش دوم)

برای طبقۀ کارگری که بیست سال به رژیم موسولینی تن [...]

۱۳۹۹/۷/۲۳ ۸:۴۶:۴۲مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۹|ترجمه‌ها|بدون ديدگاه

ایدئولوژی کار و اجماع در عصر فاشیسم ایتالیا (بخش اول)

لوئیسا پاسرینی استاد تاریخ دانشگاه اروپاییِ فلورانس است. این متن، [...]

۱۳۹۹/۷/۲۳ ۸:۴۶:۲۸مرداد ۱۲ام, ۱۳۹۹|ترجمه‌ها|بدون ديدگاه