انتقال آیت الله خامنه ای با هلیکوپتر به بیمارستان شهید رجایی

ترور رهبر انقلاب در مسجد اباذز و انتقال آیت الله خامنه ای با هلیکوپتر به بیمارستان شهید رجایی