ترور آیت‌الله خامنه‌ای در ۶تیرماه سال ۱۳۶۰ و نحوۀ انتقال ایشان از بیمارستان بهارلو(راه‌آهن) به بیمارستان شهید رجایی، به روایت دکتر سید محمدامین طالب‌شهرستانی