مدتی پس از شروع کار در زمینۀ تاریخ شفاهی متوجه خلاء بزرگی در این زمینه در سطح آثار به زبان فارسی شدیم. خلاءی که منشاء آن نبودِ منابع جامع و کامل در این زمینه بود. برای همین موضوع و با ایجاد ظرفیت‌های مورد نیاز، اقدام به ترجمۀ کتاب گفتارهایی در باب تاریخ شفاهی کردیم. این کتاب را رابرت پرکس و الستر تامپسون گردآوری کرده‌اند و شامل پنج بخش است و در هر بخش پاره‌هایی از مهمترین کتاب‌های موجود در این حوزه را جمع‌آوری کرده‌اند. مقالات صدای گذشته و جنبش بدون هدف برگرفته از این کتاب می‌باشند.