کتاب برگزیده جشنواره روایت پیشرفت در زمینه حکمرانی به چاپ دوم رسید.

کتاب “نماینده تام‌الاختیار” که در هفتم بهمن‌ماه سال گذشته رونمایی شده بود، حال پس از ۸ ماه به چاپ دوم رسید.

“نماینده تام‌الاختیار” روایتی است از ۱۷ سال کار جهادی دکتر سیدمحمدامین طالب‌شهرستانی در وزارت بهداری که سیدحسین حسینی تحقیق و تدوین این اثر را برعهده داشته است.

لازم به ذکر است که چاپ دوم این کتاب با بازنویسی مجدد سرکار خانم ملیحه نیکبخت با شمارگان ۲۰۰۰ جلد به چاپ دوم رسیده است.

 

کتاب نماینده تام الاختیار