کتاب طوفان آمد و ما را با خود برد منتشر شد.
این کتاب به همت موسسه تاریخ شفاهی روایت و با همکاری با حوزه هنری انقلاب اسلامی و انتشارات سوره مهر منتشر شد. این کتاب مشتمل بر ۲۰ روایت از ۲۰ اقدام جهادی در دوران کرونا می‌باشد. مدیریت این پروژه را جناب آقای سیدحسین حسینی به عهده داشتند و در امر مصاحبه آقای محمد بابازادگان ایشان را همراهی می‌کردند. تدوین و نویسندگی این کتاب هم بر عهده جناب آقای فردین آریش بوده است.
این کتاب در ۱۶۱ صفحه و با قیمت ۴۵ هزار تومان منتشر شده است.