پروژه‌ها

تجربه‌نگاری امامان محله

طرح امام محله، ایدۀ محوری سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تقویت وضعیت فرهنگی جامعۀ اسلامی است. این طرح در چارچوب اح...

تاریخ شفاهی بین‌الملل

یکی از خلاءهای جدی ما در روایت انقلاب اسلامی مردم ایران، ندیدن و نپرداختن به اقدامات و فعالیت‌های خارج از مرزها است...

تدوین اطلس بسیج

بسیج مستضعفین یکی از مهم‌ترین مصادیق برای مرزبندی و نشان دادن تمایز بین انقلاب اسلامی ایران با سایر نظام‌های سیاسی ...

تجربه نگاری توسعه فناوری LNG

فناوری LNG از آن دسته فناوری‌هایی است که کشورهای مختلف در تلاش هستند تا بدان دست پیدا کنند. این فناوری امکان گازرسا...