ما درخواسـت تجمع از وزارت کشور کردیم. ظهر روز دوشنبه زنگ زدند و آقای حق‌شناس، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، ضمن تشکر از ما گفت که: «این اولین درخواست تجمع قانونی است که در این مدت به ما داده‌اند و غـیر از ایـن، همه غیرقانونی بوده اسـت». گفت: «آقـای تـاج‌زاده هم درخواست شما رو دیده و خوش‌حـال شده و می‌خـواهـد شما رو ببیند و باشـما صحـبت کند. نظر وزارت کشور این است که شما با تحکیم تجمع مشترک برگزار کنید». گفتم: «ما با دفتر تحکیم وحدت اختلاف نظر داریم. آن‌ها می‌خواهند محـیط ملتهب شود و امتـیاز بگیرند». بعد بحث خودی و غیرخودی را کردم که گفت: «مرزبنـدی‌های جدیدی را تعریف کن تا آدم‌های بیشتری وارد شوند». گفتم: «مثلاً چـه‌جور مرزبندی؟» گفـت: «خشونت‌گرا و غیر آن، آن‌وقت حتـی نهضـت آزادی هـم می‌تـونه با شما تجمع مشترک بذاره». گفتم: «تعجب می‌کنم مدیرکل سیاسی وزارت کشور نمی‌داند این کسانی که آشوب می‌کنند پرورش‌یافـتۀ نهـضـت آزادی هستند. اما خودشان مثل افعی در حاشیه نشستند». بعدازظهر آن روز گفتـند درخـواست شده بیایید دبیرخانۀ شورای‌عالی امنیت کشور که من با آن وضع پایم رفـتم و دیدم نمایندگان تحکیم [آقایان افـشاری و حجتی و احمدی] و یکی از جـامعۀ اسـلامی آنجا بودند. درخواستی که وزیر کشور از ما کرد همان درخواست آقای حق‌شناس بود که می‌گفت که بیایید و تجمع مشترک با دفتر تحکیم برگزار کنید. گفتیم: «ما اصلاً نگاهمان باهم فرق دارد». گفتند: «اگر به تفاهم رسیدید نظرتان را به ما اعلام کنید». حـالا آقـای علی ربیعی جـالب بـود کـه آنـجا مدام به ما می‌گفتند که توصیه می‌کنم این کار را بکنید. همان شب در جلسه آقای تاج‌زاده برگشت به من گفت: «ما به شما مجوز ندادیم». گفـتم: «اعـلام کنـید غیرقانونی اسـت؛ چـون قانون مـلاک مـاست و در ایـن صـورت ما تجمـعمـان را بـرگزار نمی‌کنیم». همین شد که فردا صبح ساعت هفت در اخبار سراسری اعلام کردنـد که وزارت کشور طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده که به هیچ تجمعی مجوز نداده است و این برای ما جالب بود؛ چون تا آن روز هیچ‌وقت اعـلام نکرده بودند و قریب ۷۲ سـاعت تجـمعات و آشـوب‌های مختـلف بود که وزارت کـشـور موضـعی نمی‌گرفت. بعدازظهر‌‌ همان روز اعـضـای دفتر تحکیم راهپیمایی کردند و مقام معظـم رهـبری عصر سـه‌شنـبه آقـای لاری را خواستند و گفتند: «چرا سه روز است کشور در آتش دارد می‌سوزد و شما نمی‌گویید غیرقـانونی اسـت، اما حـالا که عـده‌ای از دانشـجویان انقلابی می‌خواهند راهپـیمایی کنند، بیـانیه می‌دهید کـه حـرکت آن‌هـا غیرقانونـی است؟!». بعد از این قضیه بود که رهبری از مردم و بسیجیان خواستند پاسخ فتـنه‌انگیزی را بدهند و همین امر منجر به تظاهرات و تجمع باشکوه ۲۳ تیر شد.

 

 

علیرضا زاکانی