همه‌اش تقصیر حسن باقری است

روایتی از حاشیه‌ی مراسم سالگرد سوم تیر در دانشگاه تهران