نقش دانشگاه‌ها در گسترش تاریخ شفاهی

نگاهی به تاریخ شفاهی به عنوان روشی نوین در عرصه جمع آوری، نگهداری و ساماندهی منابع شفاهی در کشور ما هنوز نهادینه نشده است. انبوهی از خاطرات ثبت نشده و سنت‌های فراموش شده به همراه غنای فرهنگی این مرز و بوم ضرورت توسعه، گسترش و ساماندهی آن را پدیدار می نماید. بازنگری مجددی در برداشت از...

ابوالفضل حسن آبادی ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ مشاهده مطلب

نقش تاریخ شفاهی در کاربردی کردن علم تاریخ

یکی از مشکلات رشته‌های علوم انسانی در کشور ایران عدم کاربردی بودن آنها در جامعه و فقدان تعریف جایگاه مناسب برای استفاده از این علوم است. بسیاری از این مسائل نه به خاطر ناکارآمدبودن رشته‌ها بلکه به علت عدم توجه صحیح به ماهیت استفاده از آنها می‌باشد که باعث ایجاد مشکل در تدریس آنها شده ...

ابوالفضل حسن آبادی ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ مشاهده مطلب

نقش تاریخ شفاهی در مطالعات تاریخی اقتصاد ایران

مجموعه های تاریخ شفاهی یکی از روش های بررسی تاریخی بر پایه روش شناسی کیفی در علوم اجتماعی بشمار می آیند که به عنوان ماخذ علمی درجه اول در تحلیل ها و مطالعات مورد استفاده واقع می شود. این نوع مجموعه ها در بسیاری از کشورهای غربی در تمام زمینه ها به صورت طرح های  ملی بطور دائمی در جریان ...

دکتر علی اصغر سعیدی ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ مشاهده مطلب

نقش تخیل در مصاحبۀ تاریخ شفاهی

چکیده این مقاله مبتنی بر تجربیات شخصی نویسنده آن در عرصه تاریخ شفاهی است. به نظر نویسنده مصاحبه کننده باید آن چه را که راوی می‌گوید به سرعت در ذهن خود بازسازی کند تا بتواند اولاً در تقابل خیال خود با روایت راوی، آن‌چه به عنوان ناخالصی از تخیل راوی وارد واقعیت شده، بیابد و شناسایی کند...

محمود جوانبخت ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ مشاهده مطلب

تاریخ شفاهی و خودزیست‌نامه

موضوع این مقاله خودزیست‌نامه یا اتوبیوگرافیْ است. خودزیست‌نامه آشکارکردن سرگذشت فرد توسط خودش است. فرد از این طریق خود را به نمایش عموم می‌گذارد و اغلب تصویری حق‌به‌جانب از خود ارائه می‌دهد. ممکن است کسی بگوید تاریخ شفاهی نیز چنین است. ما ساعت‌ها از یک فرد مصاحبه می‌گیریم و، در بسیاری...

محمد جمشیدی ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ مشاهده مطلب