من امشب لاجوردی هستم

تصویر روایت من امشب لاجوردی هستم پیرامون برخورد ایشان با زندانی ها