زندگی شهید مدافع‌حرم محمدحسین محمدخانی به روایت مرجان دورعلی (همسر شهید) و به قلم محمدعلی جعفری (دوست شهید) و به سبک کتاب‌ های اینک شوکران و نیمۀ پنهان ماه نوشته شده است