کناب فرنگیس

این کتاب شامل خاطرات فرنگیس حیدرپور به نویسندگی خانم مهناز فتاحی در مجموع ۳۳۵ صفحه ـ که شامل ۱۲ فصل از زندگی خانم حیدرپور و یک بخش به‌نام کلام آخر مبنی بر سرگذشت شخصیت‌های داستان، فهرست منابع وتصاویرـ می باشد.