تویوتا یا نیسان

تویوتا یا نیسان
اختلاف نظر مسوولان درباره خرید تویوتا یا نیسان در جنگ تحمیلی