فناوری LNG از آن دسته فناوری‌هایی است که کشورهای مختلف در تلاش هستند تا بدان دست پیدا کنند. این فناوری امکان گازرسانی به مناطق دوردست و صعب‌العبور را فراهم کرده و باعث توسعۀ خدمات گازرسانی می‌شود. همچنین بهترین روش برای صادرات گاز به‌شمار می‌رود.
در طی سالیان اخیر تلاش‌های فراوانی برای دستیابی ایران به این دانش فنی توسط پژوهشگران و فعالین حوزۀ نفت و گاز صورت گرفته است که هر کدام بنا به دلایلی به نتیجه نرسیده‌اند.
یکی از این موارد، تلاشی است که در شرکت ملی گاز ایران از سال ۱۳۸۶ شروع شده و تا همین چند سال اخیر نیز ادامه داشت. شاید با قاطعیت می‌توان چنین گفت که تلاش ذکر شده، مهم‌ترین و اصلی‌ترین تجربۀ ایران برای دستیابی به این دانش فنی بوده است. این تجربه تا مرز موفقیت پیش رفت اما وقایعی باعث شکست این پروژه شد.
در این پروژه، به سراغ اصلی‌ترین افراد موثر در این تجربه رفته‌ایم تا روایتی از دلایل و چرایی شکست توسعه فناوری LNG در کشور ارائه نماییم.