طرح امام محله، ایدۀ محوری سازمان تبلیغات اسلامی در راستای تقویت وضعیت فرهنگی جامعۀ اسلامی است. این طرح در چارچوب احیای کارکردهای واقعی مسجد به عنوان محوری‌ترین و معنوی‌ترین مکان در پیروزی انقلاب، در تمامی استان‌های کشور آغاز شده و اجرای آن با همکاری و مشارکت نهادها و مردم انجام می‌شود.
در این طرح، در یک سری نقاط انتخابی در هر شهر و منطقه‌ای با ارائۀ مدلی محله‌محور، در هر محله مسجدی انتخاب و در هر روستا نیز روحانی مستقر در آن روستا انتخاب می‌شود و روحانی فعال آن مسجد به عنوان امام محله فعالیت می‌کند.
مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی هم‌اکنون با انجام کار تبلیغاتی، گفتمان‌سازی و الگوسازی در حال تقویت این طرح هستند تا به موجب این طرح، هر امام جماعت مسجد محله، امام آن محله محسوب شود و به مباحث و مسائل مختلف محله پرداخته و در راستای حل‌وفصل آن‌ها تلاش کند.