طی سالیان اخیر شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی پیشرفت‌های فراوانی داشته‌اند و توانسته‌اند خدمات قابل توجهی را به کشور در مسائل گوناگون ارائه دهند. ما در موسسه تاریخ شفاهی روایت بر آن شدیم تا روایتی را از پیشرفت‌های این شرکت‌ها با هدف امیدافرینی و ایجاد انگیزه«ما می‌توانیم»در بین جوانان و دانشگاهیان، بازخوانی تجربیات آنان از ایده تا نتیجه و بررسی موانع و مسائل پیشِ ‌روی آنان داشته باشیم.

به‌منظور بررسی و سنجش شرکت‌های دانش‌بنیان، جهت وارد نمودن آنان به لیست «روایت پیشرفت»، شاخص‌هایی اعم از تولید و اشتغال‌زایی شرکت‌ها، توانایی آنان در خودکفا نمودن کشور در زمینۀ محصولی خاص، واردات کم، نحوۀ پیوند صنعت و دانشگاه، سابقۀ این شرکت‌ها و ترجیحاً فرازوفرود داشتن آنان مورد توجه قرار گرفت.

برای این امر در حال جمع‌آوری و تدوین خاطرات موسسین دو شرکت دانش بنیان به نام‌های هصا و پویندگان راه سعادت هستیم که با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری در حال انجام است.

محمدصادق مراسلی