«مستضعفین» نام نشریۀ دانشجویی است که چاپ آن از سال ۱۳۸۵ در دانشگاه تهران آغاز گردید و تا امروز نیز که قریب به ۱۵سال از آن می‌گذرد، چاپ آن ادامه ‌دارد.

در دهۀ ۸۰ در حالی که اکثر نشریات حزب‌اللهی در حال‌و‌هوای چاپ عکس شهدا و آوردن خاطره‌ از شهدا در نشریاتشان بودند و به‌صورت جدی در مسائل اجتماعی و سیاسی روز ورود نمی‌کردند و از طرفی دیگر نشریات متعلق به جریان چپ در این مسائل فعالیت زیادی داشتند، نشریۀ مستضعفین با ورود به موضوع عدالت و حرف‌های رو‌به‌جلویی که در این زمینه می‌زد توانست به یکی از پربازخوردترین و پرتیراژترین نشریات دانشجویی کشور تبدیل شود. کلان مسئلۀ این نشریه عبارت بود از عدالت و اسلام‌اجتماعی؛ اسلامی که انسانِ فعال در عرصۀ اجتماع می‌خواهد تا علیه فساد مقاومت کند و برای برقراری عدالت در جامعه بجنگد.

پایه‌گذاری و ایدۀ این نشریه از سال ۸۵ توسط سه تن از دانشجویان دانشگاه تهران به نام‌های محمدصادق شهبازی، مرتضی کیا و ابوالفضل شریعتمداری صورت گرفت که کتاب «مستضعفین یک نشریه نیست!» متعلق به موسسه تاریخ شفاهی روایت، ماحصل ۲۰ساعت مصاحبه با این سه نفر می‌باشد. در این کتاب تلاش شده است با بازخوانی متون و مقاله‌های چاپ شده در این نشریه، بار دیگر ادبیات عدالتخواهی در ابتدای دهۀ ۸۰ بازخوانی و مرور شود.

پروژه کتاب «مستضعفین یک نشریه نیست!»

پروژه کتاب «مستضعفین یک نشریه نیست!»

 

محمد جمشیدی