یکی از خلاءهای جدی ما در روایت انقلاب اسلامی مردم ایران، ندیدن و نپرداختن به اقدامات و فعالیت‌های خارج از مرزها است. به تعبیری گفتمان انقلاب اسلامی، در خارج از مرزهای کشور ما، ثمرات و نتایج بسیار قابل توجهی داشته است. در گوشه گوشه این جهان پهناور، افراد بسیاری هستند که با شنیدن صدای انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن، زندگی خود را وقف تقویت و گسترش این جریان کرده و قدم در راه انقلاب اسلامی گذاشته‌اند. روایت انقلاب اسلامی بدون پرداختن به این سوژه‌ها، قطعا روایتی ناقص و خدشه‌دار است.
ما در موسسه تاریخ شفاهی روایت بر آن شده‌ایم تا به سراغ روایت بازوهای گفتمان انقلاب اسلامی در خارج از مرزهای ایران برویم. در این مسیر مجمع تشکل‌های بین‌الملل یاری‌رسان‌مان است.