سال ۷۶ دوم خرداد رخ داد و خاتمی رئیس‌جمهور شد. دانشگاه‌ها مرکز دوم‌خردادی‌ها و مرکز روشنفکری بود؛ به‌شدت انرژی می‌داد به دوم خرداد. نکتۀ عجیب این قصه دانشگاه امام صادق(ع) بود که به‌طور شگفت‌انگیزی نیمی از جمعیت آن اصلاح‌طلب و دوم‌خردادی بودند.
تعداد بسیار زیادی از نویسنده‌های روزنامه‌های زنجیره‌ای امام‌صادقی بودند، طوری که یک بار آقای خاتمی به حاج‌آقا مهدوی کنی، به شوخی، گفته بود اگر دانشگاه امام صادق(ع) نبود، دوم خرداد به‌سختی پیش می‌رفت. تشکرهایی هم از حاج‌آقا کرده بود که همچین نیروها و کادرهای خوبی، از دانشگاه امام صادق(ع)، برای دوم خرداد تربیت شدند.
از سال ۷۶-۷۷ دانشگاه فضای بسیار ملتهبی داشت. دانشگاه امام صادق(ع) هم گزینش نداشت؛ در آن سال‌ها یک گزینش خیلی معمولی در دانشکده‌ها انجام می‌دادند که آن هم یک گزینش علمی بود. اولین کار بسیج این بود که رفت با حاج‌آقای مهدوی یک صحبت جدی کرد که: آقا! دانشگاه اگر بخواهد این‌طوری ادامه پیدا کند، کلاً سرمایه‌گذاری‌اش روی هواست؛ ما باید بچه‌های حزب‌اللهی و خوب را گزینش کنیم. در نتیجۀ این گفت‌و‌گوها، برای اولین بار در سال ۷۷، دانشگاه امام صادق گزینش را تأسیس کرد. مسئولش چه کسی شد؟ سید‌صالح هاشمی گلیایگانی که مسئول بسیج دانشگاه بود. مسئولیتش را تحویل داد و مسئول گزینش شد