اشهد ان علیا حجت الله

شبهه عده ای در شیعه بودن شهید بهشتی و اعتقاد راسخ شهید بهشتی به ولایت حضرت علی علیه السلام