احمدی‌نژاد در دانشگاه امیرکبیر (به‌مناسبت روز دانشجو سال 1385)

روایتی از احمدی‌نژاد در دانشگاه امیرکبیر (به‌مناسبت روز دانشجو سال ۱۳۸۵)