آرزوی مرگ!

برکناری شهید لاجوردی و آزادی نوشین نفیسی