چکیده‌ای از نقد و بررسی شفاهی استاد محمد قاسمی‌پور از کتاب نمایندۀ تام‌الاختیار

فرصت شد تا کتاب نمایندۀ تام‌الاختیار را مطالعه کنم و [...]