یک مینی‌بوس مریض

روزهای اول شیوع بیماری، خیلی‌ها نه علائم کرونا را می‌دانستند [...]