مرگ لوئیجی تراستولی (بخش چهارم)

فعالیت نمادین جمعی حال می‌توانیم منابع شفاهی را بررسی کنیم. [...]

روش‌های زندگی‌نامه‌ای (بخش ششم و پایانی)

حافظه به‌عنوان منبعی برای «امر گذشته»[1] الیزابت تونکین،[2] انسان‌شناس و [...]

۱۴۰۰/۶/۱۴ ۳:۳۴:۰۷اسفند ۳ام, ۱۳۹۹|ترجمه‌ها|بدون ديدگاه