تاریخ شفاهی و روایت‌گری زنان

زندگی‌نامه و خاطرات از ژانرهای محبوب این سال‌هاست. به ویترین [...]