اشهد ان علیا حجت الله

يكی از دوستان‌ آباده‌ای بنده‌ که آدم‌ بسيار متدين‌ و [...]