صدای گذشته (بخش دوم)

درنتیجه، با وجود اینکه گسترۀ تاریخ وسیع‌تر شده است، تمرکز [...]