از سیلو تا برج میلاد

بعضی‌ها می‌گویند که جهاد سازندگی کارهایش در حد کارهای عامیانه [...]