ناطق‌ نوری یا محقق‌ تهرانی!

یک بار توسط جناب آقای شرعی به من پیغام دادند [...]