به هاشمی رأی بدهید

سال 68 انتخابات ریاست جمهوری بود. آقای هاشمی رفسنجانی کاندیدا [...]