بلوا بر سر دکتر سروش

نزدیک زمان جلسه، فهمیدیم که یک عده‌ای آمدند پشت درب [...]