تهیۀ فهرستوارۀ موارد نقش‌آفرینی دانشگاهیان در دفاع مقدس

يكی از حوزه‌های تأثيرگذار در دوران هشت سال دفاع مقدس، [...]