خط مقدم

تاریخ به ما اثبات کرده است که؛ آن‌چه حرف اول [...]