اگر دولتی به اسم اسلام باشد، باید بیشتر انتقاد کنیم

یک دغدغه‌ای ما داشتیم (مخصوصاً در جنبش) این بود که [...]

۱۳۹۹/۵/۲۹ ۱۶:۴۰:۱۲مرداد ۲۹ام, ۱۳۹۹|مجله-روایت|بدون ديدگاه

گفت‌وگو با وحید خاوه‌ای دربارۀ فضای سیاسی دانشگاه علم‌وصنعت در دهۀ۸۰ (بخش دوم و پایانی)

گفت‌وگو با وحید خاوه‌ای دربارۀ فضای سیاسی دانشگاه علم‌وصنعت در [...]

۱۳۹۹/۷/۷ ۶:۴۷:۳۶تیر ۲۶ام, ۱۳۹۹|گفت‌و‌گو|بدون ديدگاه

گفت‌وگو با وحید خاوه‌ای دربارۀ فضای سیاسی دانشگاه علم‌وصنعت در دهۀ۸۰ (بخش اول)

متن زیر بخشی از گفتگویی است که سال 1398 با [...]

۱۳۹۹/۵/۲۱ ۱۳:۰۸:۵۳تیر ۲۱ام, ۱۳۹۹|گفت‌و‌گو|بدون ديدگاه