همه‌اش تقصیر حسن باقری است!

فضای چپ‌ها هی جدی‌تر می‌شد. این نشریه‌ها فضاهای تندِ انتقادی [...]