کل داراییِ ما

رفتیم توی روستای قشلاق. روستای قشلاق جایی بود که افغانستانی‌ها [...]