تاریخ شفاهی و دوران سخت (بخش دوم)

فهم‌های دیگری نیز وجود دارد که توضیحات انتقادی آن دلالت [...]