مرگ لوئیجی تراستولی (بخش چهارم)

فعالیت نمادین جمعی حال می‌توانیم منابع شفاهی را بررسی کنیم. [...]

تاریخ‌زندگی‌های خانوادگی؛ کار مخاطره‌آمیزِ مشترک (بخش دوم)

علی‌رغم موضع درونی من، احساس می‌کنم عینیتی که رویکردهای بیرونی [...]

۱۴۰۰/۶/۱۴ ۳:۳۵:۲۵اردیبهشت ۱ام, ۱۴۰۰|ترجمه‌ها|بدون ديدگاه

تاریخ‌زندگی‌های خانوادگی؛ کار مخاطره‌آمیزِ مشترک (بخش اول)

آکمی کیکومورا آکمی کیکومورا در دانشگاه یو‌سی‌‌ال‌اِی[1] و کالیفرنیای جنوبی [...]

۱۴۰۰/۶/۱۴ ۳:۳۴:۵۱فروردین ۲۲ام, ۱۴۰۰|ترجمه‌ها|بدون ديدگاه

روش‌های زندگی‌نامه‌ای (بخش ششم و پایانی)

حافظه به‌عنوان منبعی برای «امر گذشته»[1] الیزابت تونکین،[2] انسان‌شناس و [...]

۱۴۰۰/۶/۱۴ ۳:۳۴:۰۷اسفند ۳ام, ۱۳۹۹|ترجمه‌ها|بدون ديدگاه