رادیوی بیمارستان

به ما گفتند که بیمارستان بهارلو رادیو دارد. اگر می‌توانید [...]