سپیدار

از مسیر تاریخ شفاهی می‌توان به آداب، سنت‌های نهادینه شده، [...]