وتویِ شوروی

آمریکایی‌ها تلاش کردند که دولت‌های غربی را در امر گروگان‌گیری [...]