آرزوی مرگ!

من روز تودیع ایشان(شهید لاجوردی) را یادم هست که آقای [...]