ویدیو

مراسم اختتامیه نخستین جایزه کتاب “روایت پیشرفت “

مراسم اختتامیه نخستین جایزه کتاب "روایت پیشرفت "...

ترور آقای خامنه‌ای

  ترور آیت‌الله خامنه‌ای در ۶تیرماه سال ۱۳۶۰ و نحوۀ انتقال ایشان از بیمارس...

مراسم ۱۶ آذر ۱۳۸۳

    سخنرانی سید حسن رضوی نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در م...